Oyun Kuralları

 • Davranış yönergesinin hedefi topluluk içerisinde herkesin kendini rahat hissetmesi ve konuşmalara etkin olarak katılmaktan zevk alabilmesini sağlamaktır. Amacımız, kullanıcılarımızın birbirlerine uygun, değerli ve saygılı şekilde davranmaya yönlendirmektir.


  Topluluk Davranış Yönetmeliği'ne göre Rohan2 topluluğunun bir parçası olmana yardımcıdır.

  • Davranış Yönetmeliğini herhangi bir şekilde ihlal etmeyi deneme. Birinin kurallara uymaması durumunda bunu hemen destek ekibine bildir.
  • Sohbet filtremize takılmayacak şeyler yazmak için yaratıcılığını zorlama. Bu filtrenin bulunmasının bir sebebi var, engellenmesi gereken sözleri kendine sakla.
  • Her türlü ticari içerikli mesaj yasaktır. Hiçbir kar amaçlı faaliyet için reklam yapamazsın ve kimseyi reklamlar üzerinde etiketleyemezsin.
  • Pornografik veya cinsel içeriklerin Rohan2 topluluğunda yeri yoktur.
  • Kuralları ihlal etme. Kurallara ve yasal şartlara uy. hatalı, yanlış anlaşılmaya elverişli ve yasa dışı olduğunu bildiğin bilgileri dağıtma.
  • Kendini başkası olarak tanıtma, özellikle de Rohan2Global şirketinin bir çalışanı, temsilcisi veya operatörü olarak.
  • Saygısız olma. Diğerlerini sürekli kızdırıp küçümsemek sadece bayağılık değildir, aynı zamanda oyundan atılmana da sebeptir.
  • Özel bilgilerini koruyarak kendini güvende tut.
  • Kişisel bilgilerini asla internete koyma!
  • Oyun sonu,xxx siteler üzerinden satış ve hile kullanımlarında kapıtlan hesaplar için yönetim ekibinin kanıt gösterme zorunluluğu yoktur.
  • Cezai işlemlerde karşı mağdur kişinin 'Video' alıp bize iletmesi gerekmektedir. Aksi taktirde cezai işlem uygulanmayacaktır.
  Cezalar1. Ceza (Uyarı)2. Ceza3. Ceza4. Ceza5. Ceza
  Uygunsuz İsim Kullanımı
  Inappropriate name usage
  İsim Değiştirme Uyarısı
  Name Replacement Warning
  30 Günlük Uzaklaştırma

  30 Day Off
  60 Günlük Uzaklaştırma

  60 Day Of
  120 Günlük Uzaklaştırma

  120 Day Off
  Süresiz Uzaklaştırma
  Take Awa indefinitely
  İmalar,Argo ve Kırıcı Sözler
  Slang and Crusher Words.
  5 Saat Konuşma Bloğu
  5 Hours Speech Block
  12 Saat
  Konuşma Bloğu

  12 hours Speech Block
  24 Saat
  Konuşma
  Bloğu

  24 hours Speech Block
  1 Gün
  Uzaklaştırma

  1 days Removal
  3 Gün
  Uzaklaştırma

  3 days Removal
  Küfür ve Ağır Hakaret
  Swearing and Heavy Insult
  5 Saat Konuşma Bloğu
  5 Hours Speech Block
  12 Saat
  Konuşma Bloğu

  10 hours Speech Block
  24 Saat
  Konuşma
  Bloğu

  20 hours Speech Block
  1 Gün
  Uzaklaştırma
  1 days Removal
  3 Gün
  Uzaklaştırma
  1 days Removal
  Aile Bireylerine Hakaret
  Insulting Family Members
  12 Saat
  Konuşma Bloğu
  12 Hours Speech Block
  24 Saat
  Konuşma Bloğu
  24 Hours Speech Block
  1-3 Gün
  Uzaklaştırma

  1-3 days Removal
  7 Gün
  Uzaklaştırma

  7 days Removal
  Süresiz
  Uzaklaştırma

  Indefinite Removal
  Din - Irk Siyasi Hakaret
  Religion - Political Offense
  Süresiz
  Uzaklaştırma
  Indefinite Removal
  İp Ban
  İp ban
  Ötekileştirme
  othering
  36 Saat Konuşma Bloğu
  36 Hours Speech Block
  3 Gün Uzaklaştırma
  3 day Removal
  Süresiz uzaklaştırma
  Indefinite Removal
  Tehdit
  threatening
  3 Saat
  Konuşma Bloğu
  3 Hours Speech Block
  12 Saat
  Konuşma Bloğu
  12 Hours Speech Block
  1 Gün
  Uzaklaştırma

  1 day Removal
  7 Gün
  Uzaklaştırma
  7 day Removal
  14 Gün
  Uzaklaştırma
  14 day Removal
  Oto Tuş & Makro Kullanımı
  Auto Key & Macro Usage
  Süresiz
  Uzaklaştırma
  Indefinite Removal
  Oyun ismini ya da içeriğini karalamak
  Scribble the name or content of the game
  Süresiz
  Uzaklaştırma
  Indefinite Removal
  Hile Kullanımı,Hile Talep Etmek Ve
  Hile Satışı Yapmak
  Use Of Cheats, Cheat Request And Cheat Sales
  Süresiz
  Uzaklaştırma
  Indefinite Removal
  Oyun Açığını Yetkililere
  Bildirmeksizin Kullanmak
  (Bug - Açık )
  Game Gap to Authorities Using without notice (Bug - Open)
  Süresiz
  Uzaklaştırma
  Indefinite Removal
  Bot Kullanımı
  Bot Usage
  Süresiz
  Uzaklaştırma
  Indefinite Removal
  Hırsızlık Dolandırıcılık
  Theft Fraud
  Süresiz
  Uzaklaştırma
  Indefinite Removal
  Reklam İçerikli Bildirim
  Yapmak
  Ad Content Notice Make
  Süresiz Uzaklaştırma
  Indefinite Removal
  Rohan2 Harici diğer sunucular ile
  alışveriş yapmak
  Rohan2 External with other servers shopping
  Süresiz
  Uzaklaştırma
  Indefinite Removal
  Bir çok hesap ile,bağırmayı meşgul
  etmek
  With a lot of accounts, busy yelling make
  Tüm hesaplarına 6
  saat (chat)
  6 in all accounts clock (chat)
  Tüm hesaplarına 12
  saat (chat)
  12 in all accounts clock (chat)
  Tüm hesapları 2 gün
  uzaklaştırılır
  All accounts 2 days removed
  Tüm hesapları 7 gün
  uzaklaştırılır
  All accounts 7 days removed
  Tüm hesapları 14 gün
  uzaklaştırılır
  All accounts 14 days removed
  Oyun sonu amaçlı kurulan pazarlar
  End-of-game markets
  Süresiz
  Uzaklaştırma
  Indefinite Removal
  Yayıncı ve YouTuber Ghostlamak
  Ghost publisher and YouTuber
  Hesap 3 gün uzaklaştırılır
  The account is removed 3 days
  "xxx" siteler aracılığı ile alışveriş yapmak veya oyun içerisin de sahip olduğunuz eşyayı "xxx" siteler üzerinden satmak veya buna teşebbüs etmek
  Shopping through "xxx" sites or selling items you own in the game on "xxx" sites
  Kullanıcı kalıcı şekilde engellenir ve Rohan2Global sunucularına erişim sağlayamaz
  The user is permanently blocked and cannot access Rohan2Global servers  Güncelleme: 27 Mart 2021

 • Birden fazla aynı kurallar kaldırıldı ve düzenlendi.


  Mevcut olan kural (kayıt sözleşmesinde mevcut) forum üzerinde "Oyun kuralları" bölümünde belirtilmemişti. Son olarak kural eklendi.

  • "xxx" siteler aracılığı ile alışveriş yapmak veya oyun içerisin de sahip olduğunuz eşyayı "xxx" siteler üzerinden satmak veya buna teşebbüs etmek.
  • Kullanıcı kalıcı şekilde engellenir ve Rohan2Global sunucularına erişim sağlayamaz.


  The existing rule (existing in the registration agreement) was not specified in the "game rules" section on the forum. Finally, the rule was added.

  • shop through" xxx "sites or sell the item you have in the game through" xxx " sites.
  • The user is permanently blocked and cannot access Rohan2Global servers.
 • Hatırlatma:


  • Oyun dışı “xxx” sitelerinden Won, Yang, Karakter.. herhangi bir şekilde alışveriş yapılması kesinlikle yasaktır.
  • Bunu yapan oyuncuların tüm hesapları kapatılmakla beraber sunucuya girişleri de yasaklanıyor. Bu hesaplar asla açılmayacak kategoride kapatılıyor.
  • Bugünkü uyarımızın amacı ise bu sitelerden sadece satış yapanlar değil herhangi bir şekilde satın alım yapan oyuncunun da tüm hesapları -
  • bahsedilen şekilde kapatılacak ve müsamaha gösterilmeyecektir.
 • 27: Oyun kurallarını ihlalden dolayı işlem görmüş bir (x)oyuncunun hesapları yasaklanırken hesap paylaşımından dolayı (y)oyuncunun hesaplarının kapatılmasından Rohan2 Oyun Hizmetleri sorumlu değildir. [15.13] Hesap paylaşımından doğacak sorunlardan oyuncu sorumludur.  1004891323070951454.webp Oyun Genel Kullanım Şartları: https://rohan2.global/gis.html

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!